WLT
Loading server...
Nội dung phim

Cyber City Oedo 808,

Đó là năm 2808. Ba phạm nhân được tuyển dụng làm thành viên của Cảnh sát mạng để kiểm soát hoạt động tội phạm lớn ở Oedo (trước đây là Tokyo). Đổi lại, bản án chung thân của họ sẽ được giảm vài năm cho mỗi nhiệm vụ hoàn thành. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng những kẻ phạm tội này đang thực hiện công việc của mình, cảnh sát đã cố định những chiếc vòng cổ đặc biệt quanh cổ của họ. Nếu họ cố gắng tháo vòng cổ của mình hoặc không đáp ứng thời hạn của nhiệm vụ của họ, vòng cổ sẽ tự hủy.