Darwin’s Game – Trò Chơi Sinh Tồn

Hydrax [BD]
Loading server...
Nội dung phim

Darwin's Game - Trò Chơi Sinh Tồn, 11/11 BD

Sudou Kaname vô tình được mời dùng thử một trò chơi ứng dụng di động bí ẩn mới có tên Darwin's Game, nhưng sau đó anh ta đã nhận ra một điều là mình ăn lol rồi, và điểm máu chốt là không thể nào ngưng trò chơi này lại được.