Date A Bullet: Nightmare or Queen

Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Date A Bullet: Nightmare or Queen,

Movie tiếp theo Cuộc phiêu lưu của Kurumi và Empty phần 2