Death Note Relight 1: Visions Of A God

Death Note: Rewrite
Lotus
Loading server...
Nội dung phim

Death Note Relight 1: Visions Of A God, Death Note: Rewrite

Phần remake thông qua lời kể của Ryuk, nội dung không khác gì bản TV series nhưng dưới diễn biến khác và có một số phân cảnh không có trong phần TV series.