Death Note Relight 2: L’s Successors

Lotus
Loading server...
Nội dung phim

Death Note Relight 2: L’s Successors,

Movie 2 tiếp nối phần Visions of a God, remake diễn biến cuộc chiến giữa Kira với 2 hậu duệ của L là Near và Mello. Nội dung vẫn giống với phần TV series nhưng dưới một diễn biến khác và có nhiều phân cảnh không có trong TV series.