Digimon Adventure

Nội dung phim

Digimon Adventure, 67/67

Sơ lược: Vẫn là cuộc phiêu lưu của các con thú nhưng xảy ra vào năm 2020 ở một dòng thời gian khác, hay nói dễ hiểu hơn là Digimon phiên bản f*ck timeline đến từ vị trí của Toei.