Dr. Stone: Ryuusui

(2022)
#Dr. Stone
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Dr. Stone: Ryuusui, 2022 02/02

Tập đặc biệt giữa mùa 2 và mùa 3 nói về thu phục vị thuyền trưởng Ryuusui