Nội dung phim

Edens Zero ss2, 2023 25/25

Sau khi rời khỏi hành tinh Sun Jewel, EDENS ZERO tiếp tục lang thang ngoài vũ trụ với mục tiêu hướng tới Mother. Cùng lúc đó, chiến hạm đô thị khổng lồ, Belial Gore cũng đang đuổi theo nhóm Shiki vì một mục đích nào đó. Drakken Joe, người nắm quyền của Belial Gore là đối thủ tầm cỡ tới mức hầu như không có cơ hội chiến thắng nếu chiến tranh nổ ra, nên Shiki, Homura, Weisz và Pino đã xâm nhập vào chiến hạm của địch với danh nghĩa là "thu thập thông tin", tuy nhiên...