Fantasy x Hunter

Huan You Lie Ren, Fantasy Hunter, Phantom Hunter (2021)
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Fantasy x Hunter, Huan You Lie Ren, Fantasy Hunter, Phantom Hunter 2021 12/12

Năm 2079 sự ra đời của công cụ sóng não BrainStation đã khơi mào cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhân loại đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới - "kỷ nguyên mạng ảo". Thông qua việc sử dụng BrainStation, mọi người có thể kết nối với một thế giới mạng bao trùm. Thế giới ảo này được xây dựng giống như một mạng lưới thần kinh và toàn bộ hệ thống được điều khiển và điều động bởi bộ não tổng thể Watson.Tuy nhiên, theo thời gian, các vấn đề bắt đầu nổi lên: nhiều người không thể phân biệt được đâu là ảo và đâu là thực, dẫn đến rối loạn tâm thần và nghiện thế giới ảo trong thời gian dài