Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 2 -Paladin Agateram

#Fate
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Fate/Grand Order Shinsei Entaku Ryouiki Camelot 2 -Paladin Agateram,

Phần hai của Fate / Grand Order: Shinsei Entaku Ryouiki Camelot - Lang thang; Đá mã não; một bản phỏng theo Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ sáu, Vương quốc Bàn tròn linh thiêng Camelot Singularity của Fate / Grand Order.