Fate/Prototype (OVA)

#Fate
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Fate/Prototype (OVA), 01/01

Anh Linh chém nhau ầm ầm để giành Chén Thánh.