K-On! Movie

Server #1
Loading server...
Nội dung phim

K-On! Movie,

Một phần chuyện chưa được kể trong K-ON!! SS2 về bài hát tặng Azusa vào dịp Mugi, Yui, Mio và Ritsu tốt nghiệp.