Stand My Heroes: Piece of Truth (Tập 12/12)

Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Stand My Heroes: Piece of Truth (Tập 12/12),

Nội dung được dựa trên tựa game giải mã otome dành cho người chơi nữ lấy bối cảnh tại Tokyo hiện đại, Matori, đơn vị kiểm soát ma túy của các đơn vị điều tra thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội. Người chơi sẽ có đặc tính là ma túy không thể tác dụng và sau đó là sẽ làm việc trong đơn vị trên. Người chơi sẽ phải tìm kiếm nhân sự từ các nhà điều tra, idol, nhà văn, học sinh cao trung, nhà thiết kế, quản gia, bác sĩ ngầm và những ngành nghề khác để tạo nên biệt đội ikemen hiện đại làm các nhiệm vụ khác nhau.