Working!! ss2 – Quán Ăn Vui Nhộn Phần 2

Wagnaria!! 2
#Quán Ăn Vui Nhộn #Working!!
Loading server...
Nội dung phim

Working!! ss2 - Quán Ăn Vui Nhộn Phần 2, Wagnaria!! 2 13/13

Tiếp nối ss1 ta có ss2. Popura chẳng lớn thêm chút nào, Inami chẳng khá hơn chút nào và Takanashi vẫn mini-con như ngày nào.